Aplikacje na zamówienie: Aplikacje webowe, intranetowe i desktopowe - Agencja interaktywna e-warsaw.com - internet, badania rynku, call center, badania CATI

Aplikacje webowe, intranetowe i desktopowe

Na indywidualne zamówienie tworzymy dla naszych klientów aplikacje webowe, intranetowe i desktopowe, także w oparciu o bazy danych. Do tworzenia aplikacji używamy takich technologii jak Java, .NET (C#, Visual Basic), C++, MS SQL i inne.

Mogą to być aplikacje typu CRM, do zarządzania środkami trwałymi, do zarządzania obiegiem dokumentów w firmie lub do automatycznej wymiany/replikacji danych pomiędzy bazami danych (także odległymi).

Proces tworzenia aplikacji poprzedzony jest zawsze analizą potrzeb klienta i pracami projektowymi w ścisłej współpracy z klientem. Na koniec zaś, po fazie testów i finalnym wdrożeniu prowadzimy szkolenia dla pracowników.